تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
  معاون سازمان مرکزی تعاون روستایی در گفتگو با رادیو اقتصاد:شناسایی و کدگذاری مشاغل کشاورزی در جهت گسترش فضای کسب و کار است

کد گذاری و شناسایی مشاغل و تعمیم آن به بخش کشاورزی به منزله گسترش فضای کسب و کار در بخش کشاورزی و اعتبار بخشی بیشتر به شاغلین و مشاغل بخش کشاورزی است و تاکنون به رغم همه محدودیت ها بالغ بر یک میلیون نفر از چهار میلیون کشاورز به نظام های صنفی مراجعه کرده و با دریافت پروانه فعالیت، کدهای شغلی اخذ نموده اند.

معاون توسعه تعاونی ها، تشکل ها و نظام های بهره برداری سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با بیان این مطلب در گفتگوی زنده با برنامه "روی خط بازار" رادیو اقتصاد گفت: سایر بخش های اقتصادی در کشور مثل صنعت و خدمات در قالب گروه های مختلف شغلی شناسایی، ساماندهی و دارای کد های بین اللملی بوده اما شاغلان بخش کشاورزی فاقد این ساز و کار بودند که از طریق تشکیل نظام صنفی کشاورزی، مشاغل و فعالیت های اقتصادی در حوزه کشاورزی در سطح کشور مورد شناسایی و کد گذاری قرار گرفت و کشاورزان و مشاغل بخش کشاورزی صاحب هویت گردیدند.

دکتر عبدالرضا مسلمی افزود: وقتی از فعالیت صحبت می شود در درجه اول به معنی شغل نیست. چون یک شغل مجموعه ای از فعالیت و عملیات می باشد و فعالیت مجموعه ای از سرفصل های مشاغل است که به یک فعالیت اقتصادی و در جهت پیشرفت و ارتقای مهارت ها منجر می شود. مجموعه پشتیبانی هایی که باید برای هر کدام از این مشاغل بوجود بیاید تا فرد شاغل در آن حوزه با تور ایمنی و چتر حمایتی بتواند به کارش که همانا تولید است؛ ادامه بدهد در مدل های مختلف کدگذاری تعریف شده است. آموزش های مورد نیاز برای اینکه این فرد شاغل در یک سطحی از استانداردهای لازم و کافی برای انجام عملیات شغلی اش بپردازد هم در این کدگذاری پیش بینی شده است و این کد گذاری مبنای صدور پروانه فعالیت در نظام صنفی می باشد.

مسلمی افزود: کدگذاری مشاغل کشاورزی یک هدف نیست. یک ابزار و گامی است در جهت اینکه ما بتوانیم یک نظم بخشی اعمال کنیم و مشاغل کشاورزی به گونه ای تعریف شود که بر اساس استانداردها و قوانین جاری کشور، حمایت های شغلی و پشتیبانی های لازم مثل بیمه، آموزش و استاندارد سازی فعالیتها را بتوانیم بر اساس هر کدام از آن شغل ها تعریف کنیم.

وی افزود: این کد شغلی صرفاً مزایای بیمه ای، آموزشی، خدماتی و نهاده ای ندارد. در آینده این کد بر روی کالای او هم می تواند درج شود و در نتیجه کالا تا مقصد و سر سفره مردم هم قابل پیگیری است. این کار به نوعی مسئولیت پذیری کشاورز را در قبال تولیدی که انجام می دهد ارتقا می بخشد.

مسلمی گفت: ما اکنون در بخش کشاورزی، یک سری دافعه هایی داریم که هنوز صد در صد اجبار به این نکرده ایم که هر کسی حتما هر کسی که بخواهد کار کشاورزی بکند اول باید پروانه فعالیت بگیرد. اما تلاش شده است تا از مکانیزهای تشویقی در این خصوص استفاده شود. به عنوان مثال سهم بیمه کارفرمایی کلیه کشاورزانی که پروانه فعالیت از نظام صنفی کشاورزی گرفته اند و در این ساختار طبقه بندی مشاغل جای گرفته اند را دولت می پردازد و این رقم تا 5 نفر از کارگران کارگاه های کشاورزی می باشد. این یک حمایتی است که اینگونه پیش بینی شده است و سعی شده است تا در سایر تمهیداتی که برای بخش کشاورزی در نظر گرفته شده است؛ نظیر توزیع نهاده ها به نوعی اولویت به افرادی اعطا شود که در این ساختار طبقه بندی شده مشاغل، ورود پیدا کرده اند.

معاون توسعه تعاونی ها، تشکل ها و نظام های بهره برداری سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در پایان در خصوص راهکارهای ترغیب کشاورزان برای عضویت حداکثری و اخذ پروانه فعالیت اظهار داشت:ما در درجه اول نیاز داریم که همه رسانه ها و همه آنها که دغدغه بخش کشاورزی و امنیت غذایی و همچنین دغدغه استاندارد شدن تولیدات مواد غذایی را دارند از طریق فضاهای اطلاع رسانی همچون صدا و سیما، مطبوعات، فضای مجازی به ما کمک کنند تا همه کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی به عضویت نظام صنفی درآمده و پروانه فعالیت دریافت کنند تا از این طریق اهدافی که مورد اشاره قرار گرفت امکان دستیابی پیدا کنند.


  منع فعالیت و استفاده از امکانات تشکلها و نظامهای صنفی کشاورزی در انتخابات مجلس شورای اسلامی

تشکل ها و نظام های صنفی بخش کشاورزی از هر گونه فعالیت به نفع یا علیه کاندیداها و جریانات سیاسی در فضای انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی منع شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی، بنا به ابلاغیه دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، بـا توجه به انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی تاکید شده است کلیه تشـکل ها و نظام های صنفی کشاورزی از حضور و هر نوع فعالیتی در فضای انتخابات مجلس شورای اسلامی خودداری و از بکارگیری منابع و امکانات برای حمایت و یا تبلیغ جریانات سیاسی موکدًا جلوگیری نمایند.

همچنین در این ابلاغیه آمده است: نظام های صـنفی کشاورزی به استناد ماده 2 اساسنامه نظام صنفی کشاورزی شهرستان و استان، تشکیلاتی صـنفی، غیر سیاسی و غیر انتفاعی می باشند و صـرفاً در جهت دفاع از حقوق ومنافع صـنفی تولیـد کننـدگان و بهره برداران بخش کشاورزی فعالیت می نماید و براین اساس از هر گونه فعالیت انتخاباتی و سیاسی منع شده اند.

یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، دوم اسفند ماه 1398برگزار خواهد شد. 


  تغییر نام و عناوین معاونت ها و دفاتر حوزه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی

عنوان معاونت توسـعه بازرگـانی و صـنایع کشـاورزی وزارت جهاد کشاورزی به معاونـت توسـعه صـنایع تبـدیلی و کسـب و کارهـای کشاورزی، تغییر نام داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی، این اقدام به دنبال احیای مجدد قانون انتزاع یا تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی که اخیراً صورت پذیرفت، انجام می گیرد.

قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی در سال 1391 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. نظام صنفی کشاورزی یکی از حامیان و موثرین اصلی شکل گیری این قانون در جهت سیاستگذاری و برنامه ریزی زنجیره تولید، تامین، مصرف و صادرات در وزارت جهاد کشاورزی بود و در ادامه نیز نظام های صنفی در موضوع بازگشت دوبارۀ این قانون و اختیارات مربوطه نیز با پیگیری ها و تعاملات مستمر خود سهم و پیگیری خاص داشته اند.  

گفتنی است با توجه به جهت گیری جدید اعلام شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی مبتنی بر تقویت و توسعه امور مرتبط بـا صـنایع تبدیلی و غذایی، توسعه ساختارهای کسب و کارهای نوپا در بخش کشاورزی متناسب با گسـترش تکنولـوژی هـای جدید، کاهش فاصله تولید تا مصـرف و همچنـین رصـد و پـایش واردات در جهـت پیشـگیری از آسـیب بـه تولیـد داخلی، معاونت توسـعه بازرگـانی و صـنایع کشـاورزی وزارت جهاد کشاورزی به معاونـت توسـعه صـنایع تبـدیلی و کسـب و کارهـای کشاورزی، تغییر نام داد و در ادامه نیز مقرر شده است که عنوان"دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار" به "دفتر توسعه بازار و زنجیره ها" و عنوان  "دفتر توسعه صادرات" به "دفتر توسعه زیر ساخت های صنایع و بازار" تغییر نام یابد.


  تدارک تمهیدات اجرایی تشکیل اتاق اصناف کشاورزی ایران

تدوین و ارائه اساسنامه‌های الگویی ساختار جدید نظام صـنفی کشاورزی و دستورالعمل‌های اجرایی مربوطه جهت تصویب وزیران عضو هیأت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران، از جمله اقدامات دامنه دار دبیرخانه مستقر در سازمان مرکزی تعاون روستایی است.

دکتر حسین شیرزاد، رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با بیان این مطلب خاطرنشان کرد: به موجب وظیفه مندی وزارت جهاد کشاورزی در زمینه تهیه و تنظیم پیش نیازهای مربوط به ساختار نوین نظام صـنفی کشاورزی و بویژه اساسنامه‌های الگویی و دستورالعمل‌های اجرایی آن با هماهنگی دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی، این اسناد و اساسنامه ها در دبیرخانه مذکور مستقر در سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران نهایی و آماده ارائه به هیأت عالی نظارت برای تصویب نهایی شده‌اند.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران افزود: بموجب اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی، اعضای هیأت عالی نظارت بر اصـناف کشاورزی ایران شامل؛ وزرای جهادکشاورزی؛ صنعت، معدن و تجارت؛ کشور؛ دادگستری؛ تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ نیرو؛ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به همراه رؤسای اتاق بازرگانی صـنایع، معادن و کشاورزی، اتاق اصـناف ایران و هیئت رئیسه اتاق اصناف کشاورزی ایران، مرجع اصلی تصویب کلیه سازوکارهای قانونی ساختار جدید این نظام تعیین بشمار میروند.

این مقام مسئول اظهار امیدواری کرد که اصلاح ساختار نظارتی و مدیریتی نظام صنفی کشاورزی به عنوان فراگیرترین تشکل بخش کشاورزی و علی الخصوص تبدیل سازمان‌های کار آن به تشکیلاتی تخصصی تر، منجر به ایجاد جایگاهی بمراتب شایسته‌تر و کارآمدتر در درون و بیرون ساختار آن گردد.


  رئیس قوه قضاییه در دیدار با نمایندگان تشکل‌های کشاورزی استان اصفهان تاکید کرد: لزوم تاسیس شوراهای حل اختلاف تخصصی برای کشاورزان

رئیس قوه قضاییه که روز سیزدهم آذر ماه 1398 به همراه جمعی از مسئولان عالی قضایی به استان اصفهان سفر کرده بود، با نمایندگان تشکل‌های کشاورزی استان اصفهان نیز دیدار و گفتگو کرد.

آیت الله سیدابراهیم رئیسی در این نشست با اشاره به لزوم حمایت های قانونی و قضایی از کشاورزان، تاکید کرد: در این رابطه باید شوراهای حل اختلاف به صورت تخصصی برای کشاورزان تاسیس گردد و از خود کشاورزان و ریش سفیدان آنها برای حل و فصل مشکلاتشان استفاده شود.

وی همچنین اظهار داشت: حقآبه یا حق مالکانه باید با مشارکت و مشورت کشاورزان و تولید کنندگان اصفهان به رسمیت شناخته شود و مورد احترام قرار گیرد.

رئیس قوه قضاییه افزود: سیاست های حمایتی همه جانبه دولت از کشاورزان باید حرف اول را بزند و باید حمایت مالی از کشاورزان در قالب پرداخت تسهیلات به آنها صورت گیرد.   

وی گفت: باید با نگاهی جامع نسبت به قضیه دلالان، فاصله بین تولید و مصرف را کوتاه کرد که این امر به نفع کشاورز و مصرف کننده است.

تنظیم از منابع رسمی خبری


  به کارگیری دبیران اجرایی و سایر کارکنان در نظام های صنفی کشاورزی بدون عقد قرارداد همکاری پرداخت جرایم سنگین را در پی خواهد داشت

رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور طی نامه ای به نظام های صنفی کشاورزی استانها موضوع به کارگیری دبیران اجرایی و سایر کارکنان در نظام های صنفی کشاورزی بر اساس قرارداد مشخص و قانونی را ابلاغ نمود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی، مهندس محمدشفیع ملک زاده متذکر شده است: به استناد مفاد نظام نامه اداری نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی، به کارگیری دبیران اجرایی و سایر همکاران بدون عقد قرارداد همکاری فاقد محمل قانونی بوده و تخلف محسوب می گردد.

وی اضافه نموده است: دبیران اجرایی موظف و سایر همکاران می بایست بر اساس مفاد نظام نامه اداری انتخاب و بکارگیری شوند. بنابر این ضروری است ضمن بررسی سابقه فعالیت دبیران اجرایی و سایر همکاران شاغل در نظام های صنفی کشاورزی که بدون عقد قرارداد و رعایت نکردن مفاد نظام نامه اداری بکارگیری شده اند اقدام لازم بعمل آید.

رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور در پایان این ابلاغیه تصریح داشته است: مسئولیت عدم رعایت مفاد نظام نامه اداری به عهده هیئت مدیره نظام های صنفی شهرستان و استان بوده و در این خصوص می بایست پاسخگوی خسارات وارده به نظام صنفی باشند.

گفتنی است در موارد متعددی عدم رعایت قوانین و مقررات در بکارگیری نیروی انسانی در نظام های صنفی کشاورزی منجر به شکایت و صدور حکم برای پرداخت جرایم سنگین توسط نظام های صنفی شده است.


  ترکیب اعضا و وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان مشخص شد

هفتمین جلسه نمایندگان اعضای هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران عصر روز چهارم آذر ماه 1398 با حضور نمایندگان تام الاختیار اعضای هیات عالی نظارت از وزارتخانه های کشور؛ نیرو؛ کار، تعاون و رفاه اجتماعی؛ صنعت، معدن و تجارت؛ بهداشت،درمان و آموزش پزشکی؛ و اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی؛ اتاق اصناف ایران؛ نظام صنفی کشاورزی کشور و مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی در محل دبیرخانه این هیات تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و به نقل از دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد، در اجرای دستور جلسه مبنی بر بررسی دستورالعمل تشکیل کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان به منظور تایید نهایی آن، پیش نویس ارائه شده بند به بند قرائت و مورد  بحث و نقد فنی و محتوایی از سوی نمایندگان حاضر در جلسه قرار گرفت، در نهایت ترکیب اعضا در کمیسیون های نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان و شهرستان مرکز استان و وظایف و اختیارات آنها به تفکیک تعیین و تعریف شد.

در جلسه آتی نمایندگان اعضای هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران، دستورالعمل تشکیلات اداری، مالی و نحوه فعالیت دبیرخانه نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان مورد نقد و چالش جهت تایید نهایی قرار خواهد گرفت.

گفتنی است یکی از اقدامات مهم در اجرای اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی کشاورزی تشکیل "دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران" می باشد. این ساختار در سطح ملی تحت عنوان "هیأت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران" و در سطوح شهرستان تحت عنوان "کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان" شکل می گیرد .به استناد ماده۱۱ اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی کشاروزی دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران در وزارت جهادکشاورزی، دبیرخانه کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان مرکز استان در سازمان جهادکشاورزی استان و کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی سایر شهرستانهای استان در مدیریت های جهادکشاورزی شهرستان مربوطه مستقر خواهند شد.


لینک/ خبر مرتبط: معاون وزیر جهادکشاورزی اعلام کرد: تعیین ترکیب اعضاء، وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستانهای کشور


  معاون وزیر و رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران: برای نخستین بار در کشور۳۸۹ شغل در بخش کشاورزی، شناسایی، طبقه بندی و کدگذاری بین المللی شده است

برای نخستین بار در کشور در راستای شناسایی مشاغل کشاورزی و هویت بخشی به مشاغل و شاغلین بخش کشاورزی، موضوع شناسایی، طبقه بندی و کدگذاری۳۸۹ شغل بر مبنای طبقه بندی بین المللی مشاغل از سوی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در تعامل با بخش های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی و مرکز آمار ایران به انجام رسیده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی، معاون وزیر و رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با بیان این مطلب گفت: نظام صنفی کشاورزی همسو با سیاستها و برنامه های دولت در جهت نظم بخشی به شاغلین و مشاغل بخش کشاورزی تشکیل گردیده است. یکی از اثرات مهم تشکیل نظام صنفی کشاورزی توجه به موضوع شناسایی، احصا، استانداردسازی و کدگذاری مشاغل بخش کشاورزی و منابع طبیعی در تمامی حوزهای مرتبط به آن می باشد.

دکتر حسین شیرزاد افزود: از اقدامات مهم نظام صنفی کشاورزی، صدور پروانه فعالیت شغلی برای کشاورزان در راستای هویت بخشی و ساماندهی بهره برداران می باشد. به منظور هماهنگی و تطبیق پروانه فعالیت صادره توسط نظام صنفی برای تولید کنندگان وبهره برداران، سازمان مرکزی تعاون روستایی اقدام به بررسی و شناسایی انواع طبقه بندی ملی بر اساس الگوی بین المللی از جمله طبقه بندی بین المللی مشاغل ISCO، طبقه بندی فعالیت های اقتصادی ISIC، طبقه بندی استاندارد بین المللی آموزشISCED، طبقه بندی محوری محصولاتCPC و ... نمود و ضمن برگزاری جلسات متعدد با مرکز آمار ایران، سازمان آموزش فنی و حرفه ای و معاونتهای تخصصی وزارت جهاد کشاورزی، ضمن طراحی پروانه فعالیت، کدگذاری ISIC را برای صدور پروانه فعالیت به دلیل دارا بودن ساختاری منسجم و یکدست برای طبقه بندی فعالیت های اقتصادی، داشتن کارآیی در آمار و تحلیل اقتصادی و اینکه این طبقه بندی برای هدفهای اداری همچون صدور پروانه کسب و کار و غیره مناسب بود برای کد گذاری پروانه فعالیت انتخاب نمود.

وی اظهار داشت: در ادامه کارگروه های تخصصی با حضور نمایندگان بخش تخصصی جهت شناسایی و طبقه بندی فعالیتهای اقتصادی مرتبط به هر بخش و معاونت تشکیل گردید، تا در صدور پروانه فعالیت هماهنگی و تعامل با بخش های تخصصی جهت به رسمیت شناختن پروانه های فعالیت بعمل آید. در فرایند شناسایی، طبقه بندی وکدگذاری فعالیتهای اقتصادی ابتدا درخواست اعلام نیاز از طرف بهره بردار جهت دریافت پروانه فعالیت به نظام صنفی کشاورزی شهرستان صورت گرفته و سپس به دفتر صنوف وتشکل های مردم نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی اعلام و دفتر تشکلها و صنوف با هماهنگی بخش تخصصی مربوطه نسبت به کدگذاری فعالیت پیشنهادی استان اقدام می نماید.

رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: در همین راستا تاکنون بالغ بر ۳۸۹ عنوان شغلی در زیربخش های امور دام۴۲ شغل، زراعت ۲۳ شغل، باغبانی۳۸ شغل، شیلات و آبزیان۵۸ شغل، منابع طبیعی۴۵ شغل، دامپزشکی۳۶ شغل، خدمات فنی و مکانیزاسیون۸۷ شغل، صنایع تبدیلی و تکمیلی ۵۲ شغل و تجارت الکترونیک ۸ شغل شناسایی، احصا و کدگذاری شده اند، این کدهای شغلی در صدور پروانه فعالیت مورد استفاده قرار می گیرند. این کد گذاری بر اساس نظام کدگذاری و طبق بندی مشاغل که تحت عنوان آیسیک (ISIC )خوانده می شود انجام می گیرد. ISIC یک نظام طبقه بندی مرجع برای دسته بندی مشاغل می باشد و توسط کمیسیون اجتماعی اقتصادی سازمان ملل متحد مورد تصویب قرار می گیرد.

این مقام مسئول در پایان، شناسایی و کد گذاری مشاغل را گامی در جهت تحقق استانداردسازی مشاغل کشاورزی، ایجاد امکان در کنترل و نظارت و تحقق تولید محصول سالم و رعایت حقوق مصرف کنندگان عنوان نمود.

لینک خبر در رسانه وزارت جهاد کشاورزی


لینک خبر در رسانه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران


لینک خبر در خبرگزاری صدا و سیما


  ساختار اصلاحی نظام صنفی کشاورزی برای مدیران جهادکشاورزی، تعاون روستایی و نظام صنفی استان یز د تشریح شد

جلسه تشریح و تبیین آیین نامه اصلاحی نظام صنفی کشاورزی با حضور مدیرکل و رئیس گروه تدوین مقررات و استانداردسازی مشاغل کشاورزی دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد ، مجموعه شورای کشاورزی استان یزد مرکب از مدیران جهاد کشاورزی و تعاون روستایی استان به همراه دبیران اجرایی و روسای هیات مدیره نظام صنفی های کشاورزی استان یزد در محل سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار شد.

مدیر سازمان تعاون روستایی استان یزد ضمن خوش آمد به حاضرین جلسه اعلام کرد: تا پایان آبان ماه سال 1398 بالغ بر 16 هزار و 500 نفر از بهره برداران بخش كشاورزی استان یزد به عضویت نظام صنفی كارهای كشاورزی در آمدند و پروانه فعالیت دریافت کرده اند كه این تعداد عضو نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 18 درصد افزایش داشته است. جوادپور اظهار امیدواری کرد با استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی بسترهای لازم برای عضویت حداکثری کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی و منابع طبیعی کشور در نظام صنفی کشاورزی فراهم آید.

سپس مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با ارائه توضیحاتی در خصوص الزام قانونی استقرار نظام صنفی کشاورزی، شکل گیری نظام صنفی در بخش کشاورزی، ساختار موجود نظام صنفی کشاورزی و دستاوردهای این ساختار صنفی در دهه نخست فعالیت آن در حوزه های شغلی، اقتصادی و اجتماعی اظهار داشت: خوشبختانه نظام صنفی کارهای کشاورزی روند رو به رشدی دارد و همگام با تحولات روز تلاش دارد تأثیر و کارکرد خود را در بخش کشاورزی کشور ایفا نماید. عدل طلب در ادامه اذعان نمود: تصویب و ابلاغ آیین نامه اصلاحی نظام صنفی کشاورزی رویدادی مهمی برای بخش کشاورزی می باشد و اجرای آن جامعه کشاورزی را با ساختارهای نهادی جدیدی روبرو می سازد. بر اساس این اصلاحیه، نظام صنفی کشاورزی می بایست تغییرات و تحولات ساختاری قابل توجهی را در خود بوجود بیاورد، تغییراتی که اجرای آن در سطح کشور نیاز به مدیریتی قوی و آگاه، مشارکت و همکاری مجموعه نظام صنفی کشاورزی و دستگاه های دولتی و غیردولتی مرتبط با آن دارد.

شایان ذکر است نظام صنفی کشاورزی در ساختار جدید، شامل اتحادیه صنفی کشاورزی، اتاق اصناف کشاورزی، کمیسیون و هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی در 3 سطح شهرستان، استان و کشور می باشد و مطابق با اصلاحیه آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی مصوب اواخر پاییز سال گذشته در هر شهرستان افراد و واحدهای صنفی کشاورزی نسبت به تشکیل اتحادیه های صنفی کشاورزی در رشته های هفتگانه (زراعت،باغداری،دامپروری،آبزی پروری،جنگل، خدمات و صنایع تبدیلی) به شرط داشتن حد نصاب لازم اعضا آن اتحادیه تخصصی، برای انجام وظایف و مسئولیت های مقرر در آیین نامه اقدام می کنند. در هر شهرستان نیز یک اتاق اصناف کشاورزی شهرستان مرکب از هیئت مدیره اتحادیه های صنفی کشاورزی آن شهرستان تشکیل می شود. اعضای هیأت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران به استناد مقررات مربوطه، شامل وزرای کشاورزی، کشور، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اتاق اصناف ایران، اتاق بازرگانی و هیأت رئیسه اتاق کشاورزی ایران می باشد، در سطح شهرستانها نیز کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی متشکل از اعضای متناظر هیأت عالی نظارت خواهد بود که بر فرآیند و عملکرد اتحادیه های صنفی و اتاق اصناف نظارت لازم را خواهند داشت.

با تشکر از خانم اسدی / روابط عمومی تعاون روستایی یزد و خانم مستشفی/ کارشناس مسئول امور تشکلها استان یزد


  ساماندهی مجمع هماهنگی مجمع هماهنگی و حمایتی تشکل های بخش کشاورزی کشور

معاون وزیر و رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در حاشیه برگزاری جلسه تعیین سمت اعضای هیات مدیره مجمع هماهنگی و حمایتی تشکل های کشاورزی کشور گفت: در چارچوب قوانین حاکم بر سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و تکالیف و ماموریت های واگذار شده به این سازمان بالغ بر 8000 تشکل در قالب های مختلف حقوقی از جمله تعاونی های روستایی، تعاونی های کشاورزی، تعاونی های تولید، شرکت های سهامی زراعی، نظام صنفی کشاورزی، خبرگان کشاورزی، انجمن های تخصصی و محصولی و فدراسیون ها تحت نظارت سازمان مرکزی تعاون روستایی با موضوع فعالیت های مرتبط با زیر بخش های مختلف بخش کشاورزی تشکیل گردیده است به گونه ای که این تشکل ها امروزه اکثریت مطلق جامعه چهار و نیم میلیونی کشاورزان را تحت پوشش قرار داده و علاوه بر پیگیری و چانه زنی برای حفظ منافع کشاورزان و بخش کشاورزی، پوشش های بیمه ای و طیف متنوعی از زنجیره های تامین و ارزش در بخش کشاورزی را محقق ساخته اند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی، دکتر حسین شیرزاد رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با بیان این مطلب افزود: این تشکل ها در قالب 17 اتحادیه ملی و بیش از 250 اتحادیه استانی قریب به 8000 اتحادیه، نظام صنفی و انجمن شهرستانی و شرکت های تابعه را تحت پوشش قرار داده اند.

وی اظهار داشت: نظر به ضرورت ایجاد و توسعه همصدایی این تشکل ها در سطح ملی و همچنین پیگیری حقوق فعالین بخش کشاورزی و حمایت از سیاست های وزارت جهاد کشاورزی برای تحقق کامل امنیت غذایی، مجمع هماهنگی و حمایتی تشکل های بخش کشاورزی تجدید سازماندهی شد.

این مقام مسئول هدف از سازماندهی مجمع هماهنگی و حمایتی تشکل های کشاورزی کشور را تقویت همصدایی تشکلهای بخش کشاورزی برای دفاع از حقوق کشاورزان از طریق حضور فعال و تعامل سازنده  با سیاستگزاران و مدیران ارشد کشور و همکاری با کلیه دستگاه ها و ساختارهای ذیربط با بخش کشاورزی عنوان نمود.

دکتر شیرزاد در پایان افزود: انتظار داریم این تشکل با تکیه بر پشتوانه قانونی و حمایت شبکه گسترده تعاونی ها و تشکل های بخش کشاورزی بتواند با ایجاد فضای همگن و افزایش همگرایی در بین فعالین بخش کشاورزی در عبور از مشکلات و بهره گیری از ظرفیت های آشکار و پنهان حوزه کشاورزی در راستای اقتصاد مقاومتی و رونق تولید ملی گام بردارد.

شایان ذکر است در جلسه تعیین سمت اعضای هیات مدیره مجمع هماهنگی و حمایتی تشکل های کشاورزی کشور که در روز چهارشنبه مورخ 29 آبان ماه 98 در سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران برگزار شد؛ آقایان کشاورز مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی و کشاورزی به عنوان رئیس هیات مدیره، بنار مدیرعامل اتحادیه مرکزی نظارت بر هماهنگی تعاونی های روستایی و کشاورزی به عنوان نایب رئیس، هاشمی دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان آذربایجان شرقی به عنوان خزانه دار و اسدی رئیس کانون هماهنگی و حمایتی تشکل های استان خوزستان به عنوان مدیرعامل این تشکل انتخاب شدند.  


  رشد 18 درصدی عضویت بهره برداران استان یزد در نظام صنفی كشاورزی

مدیر سازمان تعاون روستایی استان یزد گفت: تا پایان آبان ماه سال 1398 بالغ بر 16 هزار و 500 نفر از بهره برداران بخش كشاورزی استان یزد به عضویت نظام صنفی كارهای كشاورزی در آمده اند و پروانه فعالیت دریافت کرده اند كه این تعداد عضو نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 18 درصد افزایش داشته است.

به گزارش روابط عمومی سازمان تعاون روستایی استان یزد، یداله جوادپور با اشاره به نقش مهم و اساسی نظام صنفی به عنوان یک تشکل فراگیر مردم نهاد و کشاورز محور در مدیریت، ساماندهی، نظم بخشی کارهای کشاورزی، حمایت از حقوق افراد شاغل در بخش کشاورزی و اجرای سیاست های دولت در بخش کشاورزی اظهار داشت: در حال حاضر تعداد بهره برداران بخش کشاورزی در سطح استان یزد بیش از 78 هزار نفر می باشد که با رشد مثبت عضوگیری تشكل های صنفی در پنج سال اخیر قریب 22 درصد از بهره برداران بخش كشاورزی استان عضو نظام صنفی کارهای کشاورزی می باشند.

وی ضمن تشریح ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی اذعان داشت: نظام صنفی کشاورزی در ساختار جدید، شامل اتحادیه صنفی کشاورزی، اتاق اصناف کشاورزی، کمیسیون و هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی در 3 سطح شهرستان، استان و کشور می باشد و با استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی بسترهای لازم برای عضویت حداکثری کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی و منابع طبیعی کشور در نظام صنفی کشاورزی فراهم آمده است. جواد پور در ادامه افزود: مطابق با اصلاحیه آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی مصوب اواخر پاییز سال گذشته در هر شهرستان افراد و واحدهای صنفی کشاورزی نسبت به تشکیل اتحادیه های صنفی کشاورزی در رشته های هفتگانه (زراعت،باغداری،دامپروری،آبزی پروری،جنگل، خدمات و صنایع تبدیلی) به شرط داشتن حد نصاب لازم اعضا آن اتحادیه تخصصی، برای انجام وظایف و مسئولیت های مقرر در آیین نامه اقدام می کنند و در هر شهرستان یک اتاق اصناف کشاورزی شهرستان مرکب از هیات مدیره اتحادیه های صنفی کشاورزی آن شهرستان تشکیل می شود.

گفتنی است از مهم ترین اقدامات انجام شده توسط نظام صنفی کارهای کشاورزی استان یزد در سال های اخیر می توان به ساماندهی و استاندارد سازی فعالیت های بخش کشاورزی با صدور پروانه های فعالیت مطابق با کدهای فعالیت شناسایی و احصاء شده، راه اندازی سامانه متمركز اطلاعات اعضاء جهت ایجاد امکان کنترل، نظارت و تحقق تولید محصول سالم و حفظ حقوق مصرف کنندگان محصولات به عنوان یکی از مسئوولیت های اجتماعی نظام صنفی کشاورزی، تعامل پویا و سازنده با مسئولین ارشد استان و مشارکت فعال در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های خرد و کلان بخش کشاورزی در سطح استانی و ملی به عنوان نمایندگان قانونی کشاورزان استان، اعتبار بخشی به پروانه های فعالیت صادره توسط نظام صنفی در مراجع و مراکز قضایی استان به عنوان سند کفالتی و ضمانتی، برقراری خدمات حمایتی و مهندسی برای بهره برداران عضو نظام صنفی كشاورزی اشاره نمود.

*با تشکر از خانم مستشفی کارشناس مسئول امور تشکلها سازمان تعاون روستایی استان یزد


  کشاورز سرپرست وزارت جهاد کشاورزی شد

با پذیرش استعفای محمود حجتی از سوی رئیس جمهور در عصر روز دوشنبه چهارم آذر ماه 98، عباس کشاورز به عنوان سرپرست وزارت جهاد کشاورزی منصوب شد.

محمود حجتی از سال 1392 به عنوان وزیر جهاد کشاورزی در دولت یازدهم و دوازدهم تدبیر و امید، مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی را عهده دار بوده است.

عباس کشاورز، معاون سابق محمود حجتی در امور زراعت و پیش از این رئیس انجمن آبیاری و زهکشی ایران بوده است.


  جلسه کارشناسی پروانه های فعالیت و دوره آموزشی آشنایی با سامانه جامع بانک اطلاعات نظام صنفی کشاورزی در همدان برگزار شد

جلسه بحث و بررسی نحوه تعیین حق عضویت، هزینه های کارشناسی، صدور و تمدید پروانه فعالیت نظام صنفی کشاورزی در سطح استان همدان و دوره آموزشی آشنایی با نحوه ثبت نام، بارگذاری مدارک و مستندات عضویت، صدور و تمدید پروانه فعالیت صنفی در سامانه سَبَک (سامانه جامع بانک اطلاعات نظام صنفی کشاورزی کشور) با حضور رئیس هیات مدیره، خزانه دار، دبیراجرایی و مسئولین دفاتر نظام صنفی شهرستانهای استان و آقایان: خاکزاد مشاور نظام صنفی کشاورزی کشور و مجری طرح سامانه سبک، یعقوبی کارشناس امور تشکلها تعاون روستایی استان همدان و باقی کارشناس دفتر سازماندهی صنوف دفتر ساماندهی صنوف و تشکلهای مردم نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران طی روزهای 29 و30 آبان ماه 1398 به ترتیب در سالن جلسات مدیریت تعاون روستایی استان و سالن اجتماعات مدیرکل دامپزشکی استان همدان برگزار شد.  

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی، در جلسه روز نخست ابتدا خانم شعبانی دبیراجرایی نظام صنفی استان ضمن عرض خوش آمد به حاضرین در جلسه و اعلام برنامه و هدف از برگزاری جلسات، از زحمات سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران بویژه دفتر ساماندهی صنوف و تشکلهای مردم نهاد تشکر نمود. سپس آقای الوندی رئیس هیات مدیره نظام صنفی استان گزارشی از اقدامات و فعالیتهای نظام صنفی استان ارائه کرد.در ادامه آقای باقی مراتب تقدیر و تشکر خود را از نظام صنفی استان برای تشکیل جلسه و برگزاری دوره آموزشی و حضور هیات مدیره و کارکنان نظام صنفی شهرستانها اعلام کرد.

در روز اول جلسه، بحث و بررسی هزینه های ماخوذه جهت تعیین حق عضویت، حق صدور و تمدید پروانه فعالیت و هزینه های کارشناسی به منظور زمینه سازی راه اندازی سامانه جامع اطلاعات نظام صنفی کشور بود که پس از تشریح موضوع و بحث و تبادل نظر مقرر شد ضمن هماهنگ شدن هزینه ها، موضوع از طریق مجامع عمومی نظام های شهرستانی تصویب گردد.

در روز دوم و طی برگزاری دوره آموزشی آشنایی با سامانه سَبَک، نحوه ثبت نام و شناسایی شاغلین بخش کشاورزی، بارگذاری اسناد و مدارک، کارشناسی واحدهای صنفی معرفی شده و همچنین صدور و تمدید پروانه فعالیت شغلی برای اعضا در سامانه تحت وب سبک به دبیران اجرایی و کارکنان نظام صنفی شهرستانهای استان آموزش داده شد. این سامانه تا حال حاضر در استان های مازندران، خراسان شمالی و هرمزگان راه اندازی شده و در حال  بهره برداری است و استان همدان به عنوان چهارمین استان برای مکانیزه کردن فرآیند عضوگیری و صدور پروانه در قالب سامانه سبک خواهد بود.


در پایان این دوره آموزشی دو روزه واریز سهم 20 درصدی نظام صنفی استان از منابع درآمدی مندرج در اساسنامه توسط نظامهای صنفی شهرستان ها و همچنین واریز سهم 5 درصدی نظام صنفی کشور توسط استانها جهت انجام وظایف قانونی و تسریع در بهبود و انجام فعالیت ها مورد توجه قرار داده شد. همچنین زمینه سازی استانها برای استقرار سامانه سَبَک و توجه به امر آموزش اعضای هیأت مدیره با توجه به طرح سوالات و ابهامات متعدد در اجرای قوانین و مقررات بابرگزاری دوره های آموزشی و جلسات توجیهی مورد تآکید قرار گرفت.