تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
  واگذاری امورات خدمات بخش دولتی در بخش کشاورزی به نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان

در راستای تحقق حقوق و وظایف نظام صنفی کشاورزی و تاکید وزیر جهاد کشاورزی و رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور مبنی بر لزوم انتقال وظایف تصدیگری بخش دولتی به صنف کشاورزی، طی تعاملات پیوسته نظام صنفی کشاورزی و تعاون روستایی استان اصفهان با سازمان جهاد کشاورزی این استان و طی توافقات حاصله در پی نشست های متعدد نظام صنفی با رئیس جهاد کشاورزی استان اصفهان، تعداد 27 عنوان از وظایف تصدیگری بخش دولتی و خدمات قابل ارائه به فعالان بخش کشاورزی به نظام صنفی کشاورزی واگذار گردید.   

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی، تعدادی از 27 عناوین وظایف واگذار شده به نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان عبارت است از: امورات مربوط به بیمه تامین اجتماعی، بیمه محصولات کشاورزی، معافیت های مالیاتی، مخابرات، امورات مربوط به خرید تضمینی، دریافت نهاده ها، سوخت، گاز، برق کشاورزی، یارانه، مباحث حقابه، کفالت در قوه قضاییه، عقد قرارداد کارخانجات صنایع تبدیلی، تسهیلات بانکی اعم از سرمایه در گردش، تسهیلات تجهیز و نوسازی، گواهی فعالیت برای بخش کشاورزی به منظور عضویت در اتاق بازرگانی و دریافت کارت بازرگانی و ... .

گفتنی است یکی از نتایج حاصل و به دنبال این تعاملات و توافقات، صدور بخشنامه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان در خصوص شرط ارائه خدمات بخش کشاورزی صرفاً با ارائه پروانه فعالیت معتبر نظام صنفی کشاورزی خطاب به مدیران کل ادارات تابعه جهاد کشاورزی شهرستان ها بود که در مورخ 9/6/1398 صادر گردید.


اعضای حاضر در جلسات مذکور را آقایان مهرداد مراد مند رئیس جهاد کشاورزی استان اصفهان، اسفندیار امینی دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان، رحمت اله نوروزی دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان، قاسم سلیمان پور مسئول امور تشکلها سازمان تعاون روستایی استان اصفهان، سعید بیدرام دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی شهرستان شاهین شهر و بازرس نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان، احمدرضا محجوب عضو هیات مدیره نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان و خانم مهتاب مرادی قائم مقام نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان تشکیل می دادند.


  کتاب قانون نظام صنفی کشور با آخرین اصلاحات مصوب 12/6/ 1392

انطباق آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی با قانون نظام صنفی كشور یکی از الزامات اصلی اصلاحیه آیین نامه اجرایی نظام صنفی كشاورزی مصوب 1397/9/25 هیات دولت بوده است که اصلاح ساختار مدیریت اجرایی نظام صنفی كشاورزی و تسهیل در انجام امور و وظایف نظام صنفی كشاورزی، فراهم سازی عضویت و حضور فعال تر و تخصصی تر نظام صنفی در مراكز تصمیم گیر و تصمیم ساز كشور اعم از اجرایی و قانون گذار و همچنین ایجاد ساختار صنفی مبتنی بر تقسیمات كشوری و شناسایی واحد صنفی را مد نظر قرار داده است.

بدین منظور برای آشنایی هر چه بیشتر مسئولین و کارگزاران امور تشکل ها و نظام های صنفی کشاورزی، متن کتاب قانون نظام صنفی کشور با آخرین اصلاحات مصوب 1392/6/12 ارائه می شود:

دانلود PDF کتاب قانون نظام صنفی کشور با آخرین اصلاحات مصوب 12/6/ 1392


* برای دانلود مجموعه قوانین و مقررات و کتاب های منتشره مرتبط با حوزه تشکل ها و نظام های صنفی کشاورزی اینجا کلیک کنید.


  نشست مشترک سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با انجمن تخصصی توزیع کنندگان نهاده ها

نشست عضو هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد با اعضای انجمن تخصصی توزیع کنندگان نهاده های دام، طیور و آبزیان استان تهران با دستور جلسه ارائه گزارش عملکرد و فعالیتهای انجمن از بدو تاسیس تاکنون و ارائه راهکارهای عملی و موثر در بخش توزیع نهاده های دامی، روز شانزدهم مهر ماه 1398 در سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی، در این جلسه در ابتدا ضمن بیان و تبیین لزوم سازماندهی تشکل های فراگیر در حوزه های مختلف بخش کشاورزی، گزارش فرآیند تشکیل و عملکرد انجمن ارائه شد و در ادامه بر لزوم طراحی و ایجاد ساز و کارهای حقوقی برای پیگیری مطالبات تخصصی فعالان حوزه نهاده های دام، طیور و آبزیان و همچنین آسیب شناسی موضوعی نحوه توزیع نهاده های بخش کشاورزی، تاکید گردید.

موارد مطرح شده در این جلسه؛ لزوم پیگیری تمهیدات و پیش بینی های لازم برای فعالیت این انجمن در سطح ملی و حضور فعال تر در تصمیم گیریها، هماهنگی جهت حضور انجمن در جلسات سامانه توزیع نهاده ها (یکتا)، لزوم اطلاع رسانی فعالیت ها و ظرفیت های انجمن از طریق تعامل با رسانه ها و خبرگزاری ها و نیز راه اندازی سامانه های اینترنتی و شبکه ای در این حوزه بود.

اعضای حاضر در این جلسه را آقایان: علی آبادی عضو هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، عدل طلب مدیرکل و دادجو کارشناس مسئول سازماندهی و ساماندهی تشکلهای تخصصی و صنفی دفتر ساماندهی صنوف و تشکلهای مردم نهاد، حافظ رئیس هیات مدیره، فتاحی مدیرعامل، محمدخانی نایب رئیس، حقیقت پور خزانه دار، طالبی منشی و ملکزاده عضو انجمن تخصصی توزیع کنندگان عمده نهاده های دام، طیور و آبزیان استان تهران تشکیل می دادند.

گفتنی است بنا به سیاست های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در خصوص لزوم سازماندهی نهادهای جدید تخصصی و حرفه ای بخش کشاورزی و در پی تاکید وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر لزوم اتخاذ سیاست‌های مشترک و هم صدایی تشکل ها در شرایط تحریم و پیرو درخواست هیات موسس انجمن صنفی توزیع کنندگان عمده نهاده های دام، طیور و آبزیان استان تهران برای تشکیل این انجمن صنفی، مجمع عمومی موسس و انتخابات اولین هیات مدیره انجمن توزیع کنندگان عمده نهاده های دام، طیور و آبزیان استان تهران در روز بیستم خرداد ماه ۱۳۹۸ در سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران برگزار گردیده بود.


  مجمع عمومی و انتخابات مجمع هماهنگی و حمایتی تشکل های بخش کشاورزی کشور اول آبان 98 برگزار می شود

جلسه مجمع عمومی و انتخابات مجمع هماهنگی و حمایتی تشکل های بخش کشاورزی کشور با هدف ساماندهی و انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس مجمع مذکور در تاریخ چهارشنبه اول آبان ماه 1398 در محل سالن اجتماعات سازمان مرکزی تعاون روستایی واقع در تهران برگزار خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی، بنا به اعلام دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد با توجه به پایان دوره تصدی قانونی ارکان هیات مدیره و بازرس مجمع هماهنگی و حمایتی تشکل های بخش کشاورزی و لزوم بازمهندسی اساسنامه این تشکل مردم نهاد، این انتخابات برگزار می شود.

مجمع هماهنگی و حمایتی تشکل‌های کشاورزی، تشکلی است مرکب از نمایندگان تشکلها و تعاونی‌های فعال بخش کشاورزی از سطوح شهرستان، استان و کشور که با اخذ مجوز از وزارت کشور با هدف حمایت و تقویت تشکل‌های بخش کشاورزی و بهره‌گیری از مکانیزم‌های مناسب جهت توسعه و ارتقا‌‌ی کیفی و کمی و تقویت بنیه آنها در زمینه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی فعالیت می کند.  نظام صنفی کشاورزی پیشگام گفتگوی ملی در زمینه کشاورزی و مناسبات بازار باشد

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در پنجمین جلسه کمیسیون هیأت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران که عصر روز چهارشنبه 17 مهرماه جاری با حضور نمایندگان دستگاههای عضو هیأت برگزار شد، تأکید کرد: نظام صنفی کشاورزی می‌بایست پیشگام گفتگوی ملی در زمینه کشاورزی و مناسبات بازار باشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی، دکتر حسین شیرزاد در این جلسه ضمن تقدیر از اعضای کمیسیون و کارگروههای تخصصی تدوین مقررات مربوط به اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی، با طرح مسائل و مشکلات ناشی از ناهماهنگی در تولید و بازار محصولات کشاورزی، درخصوص افزایش بی‌سابقه تولید و خرید محصول گوجه فرنگی از سوی سازمان تعاون روستایی گفت: در سال‌های گذشته با خرید حمایتی بمیزان ۳۰ الی ۳۵ هزار تن گوجه فرنگی، تنظیم بازار این محصول محقق می‌شده اما در سالجاری، بنا به شرایط خاص و جبر تکنولوژیک، حتی با خرید ۲۶۰ هزار تن محصول نیز به تعادل و تنظیم بازار دست نیافته‌ایم.

معاون وزیر جهادکشاورزی با اشاره به گستردگی و ریشه‌دار بودن معضل یادشده افزود: بزودی و در آینده نه چندان دور، با ورود گوجه فرنگی جنوب به بازار و مسائل خاص آن نیز مواجه خواهیم بود. ضمن آنکه هنوز از سونامی گوجه فرنگی عبور نکرده، درگیر بحران سیب درجه سه درختی می‌شویم! وی در ادامه گفت: مسائل بعدی نیز مربوط به قضایای پیاز و سیب زمینی است که ازجمله معضلات قابل پیش بینی بازار بوده و در کنار موضوع همه ساله تنظیم بازار سیب و پرتقال و عدم تخصیص اعتبارات لازم، سازمان مرکزی تعاون روستایی و مجموعه بخش کشاورزی را دچار چالش جدی خواهد کرد بطوریکه قطعا این سازمان مجبور به صرف منابع داخلی خود بوده و با این کمبود و قلّت منابع دولتی، باید به گونه‌ای، هم جامعه کشاورزی و هم فعالین صنایع تبدیلی، تکمیلی و فرآوری را نیز راضی نگه داریم.

این مقام مسئول با ذکر این نکته که بکارگیری تکنولوژی‌های نوین و بذرهای هیبرید اصلاح شده با قابلیت چندین بار برداشت، موجب افزایش چشمگیر در تولید محصولات کشاورزی شده‌است، خاطرنشان کرد: با صرف یارانه‌های تخصیص یافته به کشاورزان، گوجه ای که در بازار حداکثر به قیمت ۵۰۰ تا ۶۰۰ تومان خریداری می‌شده را به میزان ۹۵۰ تا ۱۰۰۰ تومان از کشاورز خریداری نمودیم ولی مشاهده می‌کنید که با وجود پرداخت این یارانه، همچنان جامعه کشاورزی ناراضی است! 

دکتر شیرزاد در ادامه تصریح کرد: این موضوع نیاز به واکاوی اصولی و علمی از کل داستان تزریق یارانه‌ها به بخش کشاورزی در حلقه‌های پیشین و پسین تولید دارد تا به چرایی و دلایل نارضایتی جامعه کشاورزی با تمامی این تلاش‌ها برسیم تا حداقل بارقه ای از رضایتمندی را در جامعه کشاورزی ایجاد نماییم .

شیرزاد در این ارتباط افزود: تاکنون سابقه نداشته که این سازمان نزدیک به ۱۰۰ هزار تن محصول گوجه فرنگی را تنها در استان فارس خریداری کرده باشد و این یک اتفاق نادر است! و درحالیکه در دو سوی این ماجرا یارانه دولتی پرداخت شده، اما کشاورز ما همچنان ناراضی است. باید پذیرفت که قطعا بخشی از روند کار دارای ایراد است و می‌بایست تجدیدنظر اساسی و عاجل پیرامون بازار محصولات کشاورزی صورت گیرد. 

وی گفت: هرچه نظامات بهره‌برداری ما بنا به جبر تکنولوژیک، رو به تولید افزونتر می‌روند، به همان نسبت درگیری با مناسبات بازاری سنتی جدی تر شده و اگر سازوکارهای کهنه را ادامه دهیم مسلما" تزریق هر میزان یارانه به بخش کشاورزی نیز منجر به حل مسئله نخواهد شد.

دبیر هیأت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران اظهار داشت: هم اکنون یک تناقض یا گُسل جدی میان عینیت موجود در بخش کشاورزی و ذهنیت کشاورزان ما دیده می‌شود. اگر این گسل پر نشود قطعا جامعه تولیدکننده ما را در مناسبات آتی دچار چالش های جدی خواهد کرد و همه این مسائل به حوزه امور صنفی بخش کشاورزی بر می‌گردد. درصورت برخورداری بخش کشاورزی از نظام صنفی پرقدرت که بتواند بخشی از مسئولیت‌ها و تعهدات اساسی صنف و بازار را به عهده بگیرد، ساختار مدیریتی و سلسله مراتبی درستی داشته باشد، خواهیم توانست همه این قضایا را به آن واگذار کنیم. هم اکنون واگذاری این امور به امری لامحال بدل شده است. امیدواریم با تلاش‌هایی که در حوزه نظام صنفی و بویژه درخصوص اصلاح ساختار و تشکیلات آن انجام می‌شود، آینده‌ای پرامید درجهت حل مسائل مبتلابه کشاورزی کشور برای تولیدکنندگان و بهره‌برداران به دنبال داشته باشد.


لینک خبر در پایگاه اطلاع رسانی تعاون روستایی


لینک خبر در خبرگزاری کشاورزی ایران


لینک خبر در دهقان نیوز


  اقدامات جامع سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در جهت تحقق اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی

پیش‌بینی شده است که با آغاز فاز عملیاتی جهت استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی، بالغ بر ۱۶۰۰ اتحادیه صنفی، ۴۲۰ اتاق اصناف کشاورزی و ۴۲۰ کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی در سطح شهرستانها تشکیل گردد.

 دکتر حسین شیرزاد ضمن اشاره به ماده ۲۷ آیین‌نامه اصلاحی مذکور مبنی بر وظیفه‌مندی وزارت جهاد کشاورزی در جهت تهیه و تدوین اساسنامه‌های الگویی ساختار نظام صنفی کشاورزی و دستورالعمل‌های اجرایی آن با هماهنگی دبیرخانه هیئت عالی نظارت و اتاق اصناف کشاورزی ایران اظهار داشت: به موجب ابلاغیه شماره ۰۲۰/۳۱۱۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ وزیر جهاد کشاورزی و استقرار دبیر خانه در سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران هیأت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران، وظیفه تشکیل دبیرخانه و سایر اقدامات اجرایی به منظور استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی به سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران واگذار شده است وی در ادامه گفت : این سازمان به عنوان متولی حاکمیتی در جهت تحقق اصلاحیه آیین‌نامه جدید نظام صنفی کشاورزی با تنظیم برنامه زمانبندی، عملیات اجرایی گسترده‌ای را در این زمینه به انجام رسانده است.

 دبیر هیأت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران در ارتباط با اهم اقدامات و جلسات برگزار شده در مسیر اجرای آیین‌نامه جدید بزرگترین نهاد صنفی کشاورزی ایران تصریح کرد: تشکیل کمیته راهبری و کمیته اجرایی استقرار اصلاحیه به منظور سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر روند استقرار، تشکیل کارگروه تخصصی تدوین اساسنامه و دستورالعمل‌های اجرایی مورد نیاز، تشکیل و تجهیز دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی، تشکیل کمیسیون تخصصی هیات عالی نظارت با حضور نمایندگان تام‌الاختیار دستگاه‌های عضو هیات عالی جهت بررسی و تأیید اساسنامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی و نیز تشکیل کمیته تحویل و تحول ساختار نظام صنفی کشاورزی در سطح استان‌ها برای سازماندهی، ساماندهی و تشکیل اتحادیه‌های صنفی و اتاق اصناف کشاورزی، از جمله اقدامات مهم و زیربنایی معاونت توسعه تعاونی‌ها و تشکل‌های این سازمان در پنج ماه گذشته با مشارکت کلیه دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط بوده است.

 معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین با تبیین سایر تلاش‌های صورت گرفته در این راستا افزود: بر اساس مفاد مندرج در اصلاحیه آیین‌نامه، تهیه و تنظیم ۳ اساسنامه الگویی و بالغ بر ۱۵ دستورالعمل اجرایی پیش بینی گردیده که با شکل‌گیری ساختارهای اجرایی فوق‌الذکر، اساسنامه الگویی اتحادیه‌های صنفی و اتاق اصناف کشاورزی شهرستان و ایران و دستورالعمل‌های اجرایی تشکیلات دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران، کمیسیون نظارت شهرستانها، دستورالعمل نحوه صدور و تمدید پروانه‌ها با همکاری کارشناسان خبره وزارت جهاد کشاورزی، سازمان مرکزی تعاون روستایی و نظام صنفی کشاورزی کشور طی جلسات مستمر و فشرده تدوین گردیده و هم اکنون در نوبت بررسی و تأیید نهایی کمیسیون تخصصی هیات عالی نظارت قرار دارد.

 دکتر شیرزاد با تأکید بر این که با توجه به دقت نظر نمایندگان تام الاختیار اعضای هیئت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی در کمیسیون تخصصی، بررسی و تأیید اساسنامه‌ها و دستورالعمل‌های مذکور با امضای وزرای عضو هیات عالی نظارت و ابلاغ وزیر جهادکشاورزی عملیاتی خواهد شد، خاطر نشان کرد: پیش بینی می شود با آغاز فاز عملیاتی بالغ بر ۱۶۰۰ اتحادیه صنفی ۴۲۰ اتاق اصناف کشاورزی و ۴۲۰ کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی در سطح استانها و شهرستانها تشکیل گردد.

 گفتنی است رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در پایان خواستار حمایت و پشتیبانی وزیر جهاد کشاورزی در تسریع روند تحقق آیین نامه اصلاحی و استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی کشور به ویژه توجیه و همکاری سازمانهای جهادکشاورزی استان‌ها، معاونت های ستادی و سازمان های وابسته به وزارت متبوع شد.


  تبیین و تشریح ساختار اصلاحی نظام صنفی کشاورزی در جلسه شورای کشاورزی استان مازندران

آیین نامه اصلاحی نظام صنفی کشاورزی مصوب هیات دولت در جلسه مورخ دهم مهرماه 1398 شورای کشاورزی استان مازندران، معرفی و تشریح شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی، در ادامه برگزاری جلسات استانی برای معرفی اصلاحیه ساختار نظام صنفی کشاورزی، جلسه تشریح و تبیین آیین نامه اصلاحی نظام صنفی کشاورزی با حضور مدیرکل و معاون دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد و مجموعه شورای کشاورزی استان مازندران مرکب از مدیران جهاد کشاورزی و تعاون روستایی استان به همراه معاونین بخش ها و همچنین مسئولین امور تشکل ها، نظام صنفی کشاورزی و خانه کشاورز استان مازندران در شهر ساری برگزار گردید.

مسعود عدل طلب مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در این جلسه در آغاز به ارائه توضیحاتی در خصوص الزام قانونی استقرار نظام صنفی کشاورزی، شکل گیری نظام صنفی در بخش کشاورزی، ساختار موجود نظام صنفی کشاورزی و دستاوردهای این ساختار صنفی در دهه نخست فعالیت آن در حوزه های شغلی، اقتصادی و اجتماعی پرداخت.

وی در ادامه و در تشریح برنامه استقرار اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی کشاورزی با اشاره به ضرورت های اصلاح آیین نامه اجرایی و مراحل تدوین، تصویب و ابلاغ این اصلاحیه در باره عمده تغییرات اعمال شده جهت برابری و تطابق بیشتر آیین نامه اجرایی اجرایی نظام صنفی کشاورزی با قانون نظام صنفی گفت: در ساختار جدید افراد و واحدهای صنفی کشاورزی در هر شهرستان کشور بر اساس دارا بودن حد نصاب تعداد اعضا، در قالب هفت اتحادیه صنفی کشاورزی و در هفت زمینه موضوعی شامل: زراعت- باغداری و درختکاری مثمر و غیر مثمر - دامپروری، دامداری، تولیدات دامی، زنبورعسل و کرم ابریشم - طیور و ماکیان - آبزی پروری و صیادی (شیلات) - جنگلداری، جنگلکاری،مرتعداری، آبخیزداری و بیابان زدایی(منابع طبیعی)- خدمات و صنایع تبدیلی بلافصل کشاورزی متشکل می شوند.

عدل طلب تصریح کرد: اتاق اصناف کشاورزی شهرستان، نهادی مهم که متشکل از اعضای هیأت مدیره اتحادیه های صنفی کشاورزی همان شهرستان است که ضمن نظارت بر کار اتحادیه های صنفی موضوعی و تخصصی می بایست تمامی امورات نظام صنفی کشاورزی شهرستان را مدیریت نماید.

وی در ادامه به ارائه گزارش فعالیت و نتایج در خصوص تهیه و تدوین اساسنامه ها و دستورالعمل های موظف به تهیه از سوی قانون در جلسات کارگروه اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی کشاورزی و همچنین بررسی سندهای مذکور در کمیسیون هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران مستقر در سازمان مرکزی تعاون روستایی پرداخت.

مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد افزود: اعضای هیأت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران به استناد مقررات مربوطه، شامل وزرای کشاورزی، کشور، صنعت، معدن و تجارت، نیرو،  تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اتاق اصناف ایران، اتاق بازرگانی و هیأت رئیسه اتاق کشاورزی ایران می باشد، در سطح شهرستانها نیز کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی متشکل از اعضای متناظر هیأت عالی نظارت خواهد بود که بر فرآیند و عملکرد اتحادیه های صنفی و اتاق اصناف نظارت لازم را خواهند داشت.


  معاون وزیر جهاد کشاورزی خبر داد :تشکیل نخستین انجمن تخصصی گل رز ایران


سیاستگذاری، ایجاد انسجام و هماهنگی صنفی، تعیین نرخ و تنظیم بازار محصولات تولیدی گل رز از جمله اهداف اصلی این انجمن می باشد.

دکتر حسین شیرزاد در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ضمن اشاره به برگزاری اولین جلسه مجمع عمومی و انتخابات انجمن تخصصی گل رز ایران اظهار داشت: این تشکل در راستای سیاست های راهبردی وزارت جهاد کشاورزی و در انطباق با شرح وظایف قانونی سازمان مرکزی تعاون روستایی و درخواست هیئت مؤسس انجمن گل رز ایران به منظور ساماندهی افراد حقیقی و شرکتهای فعال در حوزه تولید، تکثیر و عرضه گل رز و سیاستگذاری در ایجاد وحدت رویه فعالین در تولید، تکثیر، تأمین، فروش، صادرات و واردات اندام های تکثیری گل رز و توانمندی آنان، با توجه به اسناد بالا دستی، سند چشم انداز توسعه مشارکت مردمی، سیاست های کلی نظام در بخش کشاورزی، قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی با همکاری معاونت امور تعاونی‌ها و تشکل‌های سازمان (دفتر ساماندهی صنوف) و حوزه معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شده است.

مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در ارتباط با اهداف کلان تشکیل انجمن گل رز همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به جایگاه ویژه محصولات گل رز در صنعت تولیدات گل و گیاه کشور و به منظور ساماندهی فعالان حقیقی و حقوقی در حوزه تولید، تکثیر و عرضه گل رز، سیاستگذاری‌ و تعیین استانداردهای شغلی این حوزه، ایجاد و تکمیل زنجیره های تأمین و تولید محصولات گل رز، افزایش بهره وری و ارتقاء توان صنفی تولیدکنندگان و احساس نیاز شاغلین ذیربط، تأسیس انجمن تخصصی گل رز ایران در دستور کار سازمان و حوزه معاونت باغبانی وزارت متبوع قرار گرفته است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر ماهیت غیردولتی، غیرانتفاعی و صنفی انجمن گل رز ایران در خصوص ترکیب و شرایط عضویت در این انجمن یادآور شد: بر اساس مفاد اساسنامه مربوطه، کلیه اشخاص حقوقی فعال در زمینه تولید، توزیع، فروش و صادرات گل رز در صورت پذیرش شرایط اختصاصی از جمله قبول مقررات اساسنامه و پرداخت حق عضویت سالانه و تأیید مدیریت‌ها و سازمان‌های جهادکشاورزی و اتحادیه‌های استانی می‌توانند به عضویت انجمن درآیند.

دکتر شیرزاد همچنین ضمن تشریح ساختار و ارکان انجمن یادشده تصریح کرد: مجمع عمومی، هیئت مدیره و بازرس، ارکان اصلی انجمن گل رز ایران را تشکیل داده و به موجب تصمیمات هیئت موسس، کلیه اعضای انجمن که حائز شرایط مندرج در اساسنامه باشند می‌توانند به عنوان اعضای هیئت مدیره و بازرس انجمن برگزیده شوند، بدیهی است مجمع عمومی به مثابه عالی‌ترین مرجع این نهاد صنفی از اجتماع کلیه اعضای انجمن و تحت نظارت عالیه سازمان مرکزی تعاون روستایی به حساب می آید.

شایان ذکر است نخستین جلسه مجمع عمومی و انتخابات انجمن تخصصی گل رز ایران روز سوم مهر ماه سال جاری با حضور نمایندگان سازمان مرکزی تعاون روستایی و معاونت امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در سالن آمفی‌تئاتر سازمان برگزار و اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسین انجمن با رأی اعضای مجمع عمومی انتخاب شدند.


 

لینک خبر در رسانه ها و پایگاه های خبری:


ایرنا
وزارت جهاد کشاورزی

سازمان مرکزی تعاون روستایی ایرانایانا
باشگاه خبرنگاران جوانایلنا
خبرگزاری موجتیتر برتر


  انجمن تخصصی گل رز ایران تشکیل شد


در راستای سیاست های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در خصوص سازماندهی نهادهای تخصصی و حرفه ای در بخش کشاورزی در انطباق با شرح وظایف وزارت جهاد کشاورزی و پیرو درخواست هیأت موسس انجمن گل رز ایران برای تشکیل این انجمن صنفی تخصصی، مجمع عمومی و انتخابات اولین هیأت مدیره آن با حضور مدیرکل، معاون وکارشناسان دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد و مدیرکل دفتر گلخانه ها معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی، مشاور معاون امور باغبانی وزارت جهادکشاورزی و فعالان تولید کننده گل رز از استان های کشور، روز سوم مهرماه 1398 در محل سالن آمفی تئاتر سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی، در آغاز این جلسه عزیزاله فتحی نماینده هیات موسس انجمن گل رز ایران به تشریح فرآیند تشکیل هیات موسس این انجمن برای ساماندهی افراد حقیقی و شرکتهای حقوقی فعال در حوزه تولید، تکثیر و عرضه گل رز، سیاستگذاری در ایجاد وحدت رویه، کاهش موانع موجود در این حوزه برای فعالان در تولید، تکثیر، هماهنگی و برنامه ریزی تامین، توزیع، فروش و صادرات و واردات اندام های تکثیری گل رز و همچنین تشریح ظرفیت های داخلی و صادراتی این حوزه پرداخت.

سپس غلامرضا تقوی مدیرکل دفتر گلخانه ها معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در این جلسه تصریح کرد: مهم ترین هدف انجمن گل رز ایران می بایست بر کمترین اتصال به بدنه دولت و در عین حال تقویت تعاملات با بخش دولتی و مشارکت پذیری اعضاء در فعالیت ها و پیگیری های امور منطبق بر اساسنامه باشد و از آفاتی که منجر به ایجاد شکاف میان بخش خصوصی و بخش دولتی می گردد، پرهیز نماید.

در ادامه مسعود عدل طلب مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد به ارائه اهمیت موضوع مشارکت مردمی و ایجاد تشکل های مردمی بخش کشاورزی و وظیفه مندی دفتر در خصوص سازماندهی و حمایت تو لیدكنندگان بخش كشاورزی در قالب صنوف و تشکل های حرفه ای و انجمن های تخصصی پرداخت.

وی تصریح کرد: این تشکل ها و انجمن ها ماهیت اجتماعی داشته و غیر اقتصادی هستند و می بایست پیگیر منافع صنفی  در حوزه های مختلف اجتماعی و اقتصادی اعضاء و تولید کنندگان مربوط باشند.

مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد همچنین بر لزوم دقت و پایبندی بر مفاد اساسنامه و اثر بخشی تعاملات انجمن با جهاد کشاورزی و معاونت های تخصصی تاکید کرد.سپس شاهین رستم پور مشاور معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در حوزه معاونت امور باغبانی گفت: انجمن گل رز با پیگیری های مستمر هیات موسس و  بنا به لزوم ایجاد تشکل و همصدایی و توان افزایی فعالان عرصه تولید گل رز برای کاهش مسائل و مشکلات آنان، در کمترین زمان ممکن تشکیل شده و امید است از این طریق سیاستگذاری های مربوط بر مبنای نیاز انجمن طراحی و اجرایی شوند؛ ضمن اینکه در ادامه راه نیاز به تعامل و هم افزایی می باشد.

در ادامه علی کرمی مقدم معاون دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد با هدایت روند جلسه، هیات رئیسه جلسه مرکب از خانم نوروزبیگی و آقایان درویش، جمشیدی و عسگری تعیین شد. در ابتدا موضوع تصویب اساسنامه مطرح و تصویب آن به انجام رسید. بعد از آن مراحل انتخابات انجمن برگزار شد.  نهایتاً پش از شمارش آراء، هیات مدیره و بازرسین انجمن گل رز ایران به شرح ذیل مشخص شدند:

آقایان مهدی سمنگانی با 28 رای، عزیزاله فتحی 23 رای، جواد ایرانمنش 23 رای، ابوالفضل ایرانشاهی 21 رای، سید احمد حسینی 15 رای به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و خانم فریماه یوسفی با کسب 14 رای و سعید شمس 12 رای به عنوان اعضای علی البدل. همچنین نادر ملابابازاده 17 رای و فاخر عوض زاده 14 رای به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل هیات مدیره.


عکس: شاهین خلج


  نخستین سند اجرای اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی کشاورزی به تأیید نمایندگان عضو هیأت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران رسید

چهارمین جلسه نمایندگان وزارتخانه ها و دستگاه های عضو هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران با حضور مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی و نمایندگان وزارتخانه های کشور، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، دادگستری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اتاق اصناف ایران، نظام صنفی کشاورزی کشور در عصر روز 27 شهریور ماه 1398 در محل دبیرخانه این هیأت در سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی، در این نشست و در ادامه بررسی دستورالعمل تشکیلات اداری، مالی و نحوه فعالیت دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران، مفاد ماده 10 و سایر مواد دستورالعمل مذکور مورد اصلاح و تغییر و تأیید اعضا قرار گرفت.

با بررسی و نهایی شدن اصلاحات مفاد و موارد مندرج در این دستورالعمل، نخستین سند نهایی شده در جلسه نمایندگان اعضای هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران، جهت تصویب آماده ارائه به وزیران کشور، دادگستری، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین اعضای دیگر عضو هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران گردید.

گفتنی است یکی از اقدامات مهم در اجرای اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی کشاورزی تشکیل "دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران" به استناد ماده ۱۱ آن می باشد و نخستین جلسه نمایندگان تام الاختیار اعضای هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران همزمان با آغاز به کار نمودن این دبیرخانه روز دهم تیرماه امسال با حضور دکتر شیرزاد معاون محترم وزیر جهاد کشاورزی و دبیر هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران برگزار شد.