تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    جلسه دفتر ساماندهی صنوف و تشکلهای مردم نهاد با انجمن صنفی توزیع کنندگان عمده نهاده های دام، طیور و آبزیان

جلسه مشترک دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد با اعضای هیات مدیره و بازرس انجمن صنفی تخصصی توزیع کنندگان عمده نهاده های دام، طیور و آبزیان با حضور آقایان حافظ رئیس انجمن، محمدخانی نایب رئیس، فتاحی مدیر عامل، طالبی منشی، ملک زاده بازرس و قاسمی مشاور حقوقی انجمن مذکور و عدل طلب مدیرکل، کرمی مقدم معاون و دادجو مسئول انجمن های تخصصی و محصولی دفتر ساماندهی صنوف و تشکلهای مردم نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در تاریخ 16 شهریور ماه 1399 در محل دفتر انجمن برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل های کشاورزی، در آغاز این جلسه مدیر عامل و رئیس انجمن به ارائه گزارش عملکرد این تشکل طی یکسال گذشته از زمان تاسیس انجمن پرداختند.

پیگیری حقوقی برای کاهش 3 درصدی مالیات شرکت های عضو انجمن، تعامل با جهادکشاورزی برای تسریع در ترخیص و تحویل نهاده های وارداتی از گمرکات کشور، اصلاح اساسنامه و تبدیل انجمن از استانی به ملی و ثبت آن، معرفی انجمن به دستگاهها و نهاد های دولتی و غیر دولتی، هماهنگی و پیگیری ثبت اطلاعات توزیع کنندگان عمده نهاده های دام، طیور و ابزیان در سامانه توزیع نهاده های وزارت جهادکشاورزی( سامانه بازارگاه) از جمله برخی از عناوین اقدامات ارائه شده انجمن صنفی مذکور در این جلسه بود. در ادامه گزارش اقدامات انجمن، موضوعات انجام حسابرسی یک ساله انجمن، پیگیری خرید ملک برای دفتر انجمن، بررسی حقوقی مشکلات موجود در اساسنامه و ارائه مواردی برای اصلاح اساسنامه نیز مطرح و مورد بحث قرار گرفت.

سپس نمایندگان سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد ضمن تقدیر و از اعضای هیات مدیره انجمن صنفی به منظور فعالیت های انجام گرفته با توجه به مشکلات موجود در کشور به سوالات مطرح شده در خصوص موضوعات اساسنامه انجمن پاسخ دادند و بر مواردی در خصوص تنظیم بودجه سالیانه انجمن و برنامه ریزی برای هزینه کرد آن در سال آینده، تشکیل کارگروه های مالی، اداری، آموزشی، حقوقی و ... در انجمن، برگزاری مجمع عمومی در فضای باز با رعایت پروتکل های بهداشتی و در نظر گرفتن محدودیت زمانی در تفویض اختیار  وظایف مجمع عمومی عادی به هیات مدیره تاکید کردند.

تشکیل انجمن صنفی توزیع کنندگان عمده نهاده های دام، طیور و آبزیان از سوی دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد و پس از بررسی ها و کسب موافقت های لازم در اوایل سال گذشته، در راستای اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی، ماده ۵ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، بند (خ) ماده یک آیین نامه اجرایی قانون تمرکز وظایف و اختیارات وزارت جهاد کشاورزی و مصوبات جلسات هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی و درخواست از سوی هیات موسس انجمن صنفی مذکور انجام پذیرفته است.