تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    دکتر کاظم خاوازی با رای اعتماد مجلس، وزیر جهاد کشاورزی شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه 20 فروردین ماه 1399 و در جریان بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی با ۱۹۶ رای موافق، ۱۵ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۱5 نماینده حاضر به کاظم خاوازی به عنوان وزیر جهاد کشاورزی رای اعتماد داده و وزارت جهاد کشاورزی را به کاظم خاوازی سپردند.

دکتر کاظم خاوازی متولد  ۱۳۴۷ دارای دکترای  تخصصی کشاورزی گرایش خاکشناسی دانشگاه تربیت مدرس بوده و پیش از این، معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی بوده است.

از مسئولیت‌های قبلی او می‌توان به معاون ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،  سرپرست موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، معاون آموزش و ترویج سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی،  رئیس موسسه تحقیقات خاک و آب کشور،  معاون تحقیقاتی موسسه تحقیقات خاک و آب،  معاون برنامه ریزی و پشتیبانی موسسه تحقیقات خاک و آب،  رئیس بخش تحقیقات بیولوژی خاک و رئیس ایستگاه تحقیقات خاک و آب کرج اشاره کرد.

سوابق کاری وزیر جهاد کشاورزی شامل بنیان گذاری بخش تحقیقات بیولوژی خاک در موسسه تحقیقات خاک و آب کشور، راه اندازی چندین خط تولید کود‌های زیستی درقالب انتقال دانش فنی نماینده سازمان در شورای عالی آموزش و پرورش و عضویت در کمیته نظارتی طرح سربازان سازندگی در ستاد کل نیرو‌های مسلح می باشد.

گفتنی است در روز یاد شده همچنین رئیس جمهور در جلسه هیات دولت، از رای اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دکتر کاظم خاوازی به عنوان وزیر جهاد کشاورزی قدردانی کرد و ضمن آرزوی توفیق برای وزیر جهاد کشاورزی، از دکتر عباس کشاورز در مدت سرپرستی وزارت جهاد کشاورزی قدردانی نمود.