تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    ساماندهی مجمع هماهنگی مجمع هماهنگی و حمایتی تشکل های بخش کشاورزی کشور

معاون وزیر و رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در حاشیه برگزاری جلسه تعیین سمت اعضای هیات مدیره مجمع هماهنگی و حمایتی تشکل های کشاورزی کشور گفت: در چارچوب قوانین حاکم بر سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و تکالیف و ماموریت های واگذار شده به این سازمان بالغ بر 8000 تشکل در قالب های مختلف حقوقی از جمله تعاونی های روستایی، تعاونی های کشاورزی، تعاونی های تولید، شرکت های سهامی زراعی، نظام صنفی کشاورزی، خبرگان کشاورزی، انجمن های تخصصی و محصولی و فدراسیون ها تحت نظارت سازمان مرکزی تعاون روستایی با موضوع فعالیت های مرتبط با زیر بخش های مختلف بخش کشاورزی تشکیل گردیده است به گونه ای که این تشکل ها امروزه اکثریت مطلق جامعه چهار و نیم میلیونی کشاورزان را تحت پوشش قرار داده و علاوه بر پیگیری و چانه زنی برای حفظ منافع کشاورزان و بخش کشاورزی، پوشش های بیمه ای و طیف متنوعی از زنجیره های تامین و ارزش در بخش کشاورزی را محقق ساخته اند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی، دکتر حسین شیرزاد رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با بیان این مطلب افزود: این تشکل ها در قالب 17 اتحادیه ملی و بیش از 250 اتحادیه استانی قریب به 8000 اتحادیه، نظام صنفی و انجمن شهرستانی و شرکت های تابعه را تحت پوشش قرار داده اند.

وی اظهار داشت: نظر به ضرورت ایجاد و توسعه همصدایی این تشکل ها در سطح ملی و همچنین پیگیری حقوق فعالین بخش کشاورزی و حمایت از سیاست های وزارت جهاد کشاورزی برای تحقق کامل امنیت غذایی، مجمع هماهنگی و حمایتی تشکل های بخش کشاورزی تجدید سازماندهی شد.

این مقام مسئول هدف از سازماندهی مجمع هماهنگی و حمایتی تشکل های کشاورزی کشور را تقویت همصدایی تشکلهای بخش کشاورزی برای دفاع از حقوق کشاورزان از طریق حضور فعال و تعامل سازنده  با سیاستگزاران و مدیران ارشد کشور و همکاری با کلیه دستگاه ها و ساختارهای ذیربط با بخش کشاورزی عنوان نمود.

دکتر شیرزاد در پایان افزود: انتظار داریم این تشکل با تکیه بر پشتوانه قانونی و حمایت شبکه گسترده تعاونی ها و تشکل های بخش کشاورزی بتواند با ایجاد فضای همگن و افزایش همگرایی در بین فعالین بخش کشاورزی در عبور از مشکلات و بهره گیری از ظرفیت های آشکار و پنهان حوزه کشاورزی در راستای اقتصاد مقاومتی و رونق تولید ملی گام بردارد.

شایان ذکر است در جلسه تعیین سمت اعضای هیات مدیره مجمع هماهنگی و حمایتی تشکل های کشاورزی کشور که در روز چهارشنبه مورخ 29 آبان ماه 98 در سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران برگزار شد؛ آقایان کشاورز مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی و کشاورزی به عنوان رئیس هیات مدیره، بنار مدیرعامل اتحادیه مرکزی نظارت بر هماهنگی تعاونی های روستایی و کشاورزی به عنوان نایب رئیس، هاشمی دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان آذربایجان شرقی به عنوان خزانه دار و اسدی رئیس کانون هماهنگی و حمایتی تشکل های استان خوزستان به عنوان مدیرعامل این تشکل انتخاب شدند.