تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    دومین جلسه مجمع مؤسس تشکیل فدراسیون بذر کشور برگزار شد

پیرو تأکید وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر لزوم سازماندهی فعالان حوزه تولید، تامین و توزیع بذر تحت عنوان تشکل فراگیر ملی یا فدراسیون بذر کشور، دومین جلسه مجمع مؤسس تشکیل فدراسیون بذر کشور به اهتمام دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد با مشارکت مؤسسات و شرکت‌های غیردولتی بذر کشور و حضور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، معاون توسعه تعاونی ها، تشکل ها و نظام های بهره برداری، مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد، مدیرکل دفتر توسعه خدمات فنی و کشاورزی تعاونی ها و معاون امور فنی و بازرگانی با دستور انتخاب هیات موسس و بررسی و ارائه اساسنامه الگویی فدراسیون بذر در روز 20 آبان ماه 1398 در سالن جلسات سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در این جلسه تصریح کرد: فدراسیون بذر می‌بایست مرجعی برای اخذ مجوزها و حافظ حقوق و منافع صنفی اعضای خود باشد و در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم سازی‌ها، صدای واحدی را دیکته کند.

دکتر حسین شیرزاد ضمن تأکید بر ضرورت حفظ هویت صنفی و غیردولتی فدراسیون‌ها اظهار داشت: در تعیین و تصویب اساسنامه و ارکان فدراسیون بذر، استقلال این تشکل از بخش دولتی مدنظر کامل قرار گرفته و اساسنامه‌ای منطبق با چارچوب‌های بین‌المللی تنظیم گردد و دربرگیرنده تمامی مباحث مربوط به زنجیره تولید تأمین، توزیع و تجارت در این صنعت باشد.

وی با اشاره به تنوع تکنیکی در بازار کنونی بذر و مخاطرات اقتصادی قابل توجه در این حوزه اظهار امیدواری کرد که ضرورت تشکیل فدراسیون بذر در وضعیت امروز از سطح ملی و محلی به گستره بین‌الملل تعمیم یابد.

این مقام مسئول با یادآوری این اصل مهم که قطعا فدراسیون بذر می بایست از ارکانی توانمند و مسلط به نحوه تعامل در مذاکرات و چانه زنی های بین‌المللی برخوردار باشد تصریح کرد: نهادینه سازی نظام حاکمیت شرکتی محکم می‌تواند فدراسیون را صاحب حیاتی ارزنده در سپهر فعالیت‌های بخش بذر نموده ضمن آنکه حمایت‌های حقوقی از اعضای فدراسیون نیز بدون شک یکی از اهداف مهم و شاید مهمترین وظیفه فدراسیون بذر به شمار خواهد رفت.

دکتر شیرزاد در خاتمه پیشنهاد کرد که مجمع مؤسس با انجام پیش بینی‌های لازم در ساختار اساسنامه‌ای مربوطه، پایه های حقوقی مناسب و درخوری را با استفاده از ظرفیت‌های سازمان و شبکه تعاونی‌های روستایی و کشاورزی طرح‌ریزی نماید.در این جلسه همچنین مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد با اشاره به اینکه ایجاد ساختارهای سازمان یافته در قالب تشکل های صنفی وتخصصی به عنوان سیاست راهبردی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در جهت افزایش بهره وری بخش کشاورزی برای رونق تولید تلقی می شود، گفت: سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران وفق وظایف حاکمیتی وتاکید مقام عالی وزارت مبنی بر ایجاد تشکل فراگیر ملی(فدراسیون) در زنجیره تولید، تامین وتوزیع بذر و ایجاد ساز وکارهای حقوقی برای پیگیری مطالبات صنفی وتخصصی فعالان و ذینفعان این حوزه اقدامات لازم برای سازماندهی این تشکل در قالب فدراسیون بذر را مورد پیگیری قرار داده است.

مسعود عدل طلب با اشاره به اقدامات دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد در خصوص سازماندهی فدراسیون بذر(به عنوان هماهنگ کننده زنجیره تولید، تامین وتوزیع بذر) در تعامل با بخش دولتی و فعالان بخش به طور مجزا به تشریح فرایند تشکیل این فدراسیون پرداخت.

گفتنی است در پایان این نشست، آقایان درویش نماینده انجمن واردکنندگان بذر، صادق زاده مدیرعامل شرکت دانش بنیان توسعه گیاهان زراعی، وهاب زاده نماینده انجمن بذر اصلاح شده، سعید فخاریان رئیس هیت مدیره انجمن تولیدکنندگان بذر و دانه های روغنی، طباطبایی مدیرعامل شرکت فعالیت های کشاورزی، حضرتی نماینده اتحادیه مرکزی تعاونی های تولید روستایی، سیامک گلبادی مدیرعامل شرکت نگین سبز برنا، کاشانی مدیر عامل شرکت تعاونی کشاورزی شهدای گرگاب اصفهان و خانم ناهید ضیایی نماینده کانون سیب زمینی کاران کشور به عنوان اعضای هیات موسس فدراسیون انتخاب شدند و مقرر شد هیئت مؤسس انتخابی اساسنامه فدراسیون را تدوین و در جلسه آتی به تصویب مجمع برسد.

فدراسیون بذر در راستای سیاست های وزارت جهادکشاورزی و بنا به نیاز فعالین این حوزه جهت متشکل نمودن  و ایجاد ساز و کارهای قانونی و حقوقی برای پیگیری مطالبات صنفی وتخصصی فعالان حوزه بذر سازماندهی و تشکیل می شود.