تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    تشکلهای مردم ‌نهاد خود را آماده کنند تا در زنجیره تولید عهده‌دار مسئولیتهای بیشتری شوند

تشکل‌های مردم ‌نهاد با توجه به سیاست‌های کلی نظام در کاهش تصدی‌گری بخش‌های دولتی و کوچک‌سازی دولت و واگذاری امور به عهده مردم، می بایست خود را آماده نمایند که مسئولیت‌های بیشتری بر عهده گیرند و نقش‌ سازنده‌تر و اثربخش‌تری در زنجیره تولید عهده‌دار شوند و این مهم اتفاق نمی‌افتد مگر اینکه اطلاعات دانشی و فنی تشکل‌ها و تولیدکنندگان افزایش یابد.

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران با بیان این مطلب گفت: بر این اساس در دوره تصدی مدیریت سازمان تعاون روستایی توجه ویژه‌ای به بهبود ساختارها و توسعه کیفی آنها معمول شده و مفاهیمی مانند کشاورزی، قراردادی و توسعه زنجیره‌های تولید و حضور تشکل‌ها در سامانه‌های بورس مورد توجه ویژه قرارگرفته است تا از این رهگذر در ارتقاء مدیریت کلی تولید نقش تشکل‌ها را پررنگ‌تر نماید. تدوین دوره‌های آموزشی متعدد و بازنگری در دوره‌های قبلی با همت مدیریت آقای دکتر شیرزاد، فضای مناسبی برای بازآموزی تشکل‌ها فراهم نموده و زمینه را برای ایفای نقش پیشرفته‌تر فراهم کرده است.

غلامحسین جافر تصریح کرد: سازمان تعاون روستایی با اعتماد به تشکل ها، توزیع نهاده ها را به آنان واگذار کرد. نقش نظارتی و هدایتی سازمان تعاون روستایی باعث شده که با اعتماد به تشکل‌های تحت نظارت این سازمان، بخشی از توزیع نهاده‌ به عهده آنان واگذار شود تا بتوان تعادل‌بخشی نسبی در قیمت‌ها ایجاد نمود.

وی گفت: خوشبختانه امروزه مدیریت سازمان‌آمیخته‌ای از علم و تجربه است که می‌تواند به عنوان شیرازه‌ای، کلیه اتحادیه‌های زیرمجموعه سازمان تعاون روستایی را در جهتی هدایت نماید که به صورت حلقه‌های یک زنجیره، نیازهای تولیدکنندگان را مدیریت و تأمین نمایند.


منبع: پایگاه اطلاع رسانی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران