تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    اعضای جدید هیات مدیره و بازرس مجمع هماهنگی و حمایتی تشکلهای بخش کشاورزی کشور انتخاب شدند

جلسه مجمع عمومی و انتخابات مجمع هماهنگی و حمایتی تشکل های بخش کشاورزی کشور با هدف ساماندهی و انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس مجمع مذکور با حضور 36 نفر از اعضا در روز چهارشنبه اول آبان ماه 1398 در محل سالن اجتماعات سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی، در آغاز مرتضی ادیب معاون دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد ضمن تقدیر و تشکر از حضور نمایندگان تشکلهای کشاورزی در جلسه با اعلام برنامه و دستورات جلسه به تبیین اهداف و کارکردهای مجمع هماهنگی حمایتی تشکلهای بخش کشاورزی پرداخت و اظهار امیدواری کرد تغییر نگرش نظری و عملی نسبت به اهداف و کارکردهای این تشکل توسط اعضای هیات مدیره منتخب به عمل آید.

سپس مسعود اسدی رئیس هیات مدیره مجمع هماهنگی و حمایتی تشکل‌های کشاورزی گزارشی از روند فعالیت این تشکل را به حاضرین ارائه کرد. وی اظهار داشت: این مجمع طی سالهای اخیر دو راهکار را پیگیری کرد که شامل ثبت قانونی تشکل در اداره ثبت شرکت ها و ایجاد جایگاه و وجهه مناسب برای تشکل در بخش کشاورزی بوده است. اسدی افزود: طی هفت سال گذشته هیچ کوتاهی در دفاع از حق کشاورزان در بخش کشاورزی بویژه در حوزه رسانه ای از سوی مجمع صورت نپذیرفته است.  

در ادامه مسعود عدل طلب مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران اظهار داشت: با توجه به پایان دوره تصدی قانونی هیات مدیره و بازرس مجمع هماهنگی و حمایتی تشکل های بخش کشاورزی و لزوم بازنگری در اساسنامه این تشکل مردم نهاد، مجمع برگزار می شود. وی افزود: تمامی تشکل ها و اتحادیه های ملی و نمایندگان تشکل های استانی فعال در حوزه کشاورزی که به عنوان عضو مجمع محسوب شده، در این جلسه دعوت شده اند و بر اساس راهبردها و سیاست های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران نمایندگان این نهادها و انجمن های تخصصی محصولی بخش کشاورزی نیز در جلسه حاضر هستند.

پس از احراز رسمیت جلسه، هیات رئیسه مجمع توسط اعضای حاضر انتخاب و مسئولیت جلسه را عهده دار شدند. در ادامه داوطلبین عضویت در هیات مدیره و بازرس اقدام به معرفی خود کردند. سپس برگه آرا توسط ناظرین هیات رئیسه در بین اعضا توزیع گردید و پس از شمارش و اعلام نتایج آرا؛ آقایان اسدی با 24 رای، بنار 19 رای، هاشمی 18 رای، سلطانی 17 رای، کشاورز 16 رای، ترکاشوند 14 رای، رزاقی 14 رای به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و حسینی با کسب 13 رای و نقاشی 12 رای به عنوان اعضای علی البدل و همچنین جعفری نسب 18 رای و گودرزی 17 رای  به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل هیات مدیره مجمع هماهنگی و حمایتی تشکل های بخش کشاورزی کشور انتخاب شدند.

گفتنی است مجمع هماهنگی و حمایتی تشکل‌های کشاورزی، تشکلی مرکب از نمایندگان تشکل ها و تعاونی‌های فعال بخش کشاورزی در سطوح شهرستان، استان و کشور است که با اخذ مجوز از وزارت کشور با هدف حمایت و تقویت تشکل‌های بخش کشاورزی فعالیت می کند.