تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    مجمع عمومی و انتخابات مجمع هماهنگی و حمایتی تشکل های بخش کشاورزی کشور اول آبان 98 برگزار می شود

جلسه مجمع عمومی و انتخابات مجمع هماهنگی و حمایتی تشکل های بخش کشاورزی کشور با هدف ساماندهی و انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس مجمع مذکور در تاریخ چهارشنبه اول آبان ماه 1398 در محل سالن اجتماعات سازمان مرکزی تعاون روستایی واقع در تهران برگزار خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی، بنا به اعلام دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد با توجه به پایان دوره تصدی قانونی ارکان هیات مدیره و بازرس مجمع هماهنگی و حمایتی تشکل های بخش کشاورزی و لزوم بازمهندسی اساسنامه این تشکل مردم نهاد، این انتخابات برگزار می شود.

مجمع هماهنگی و حمایتی تشکل‌های کشاورزی، تشکلی است مرکب از نمایندگان تشکلها و تعاونی‌های فعال بخش کشاورزی از سطوح شهرستان، استان و کشور که با اخذ مجوز از وزارت کشور با هدف حمایت و تقویت تشکل‌های بخش کشاورزی و بهره‌گیری از مکانیزم‌های مناسب جهت توسعه و ارتقا‌‌ی کیفی و کمی و تقویت بنیه آنها در زمینه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی فعالیت می کند.